Лекции

Учебните материали на Московската академия по астрология и Астроцентър Урания са предмет на авторско право и не могат да бъдат разпространявани и възпроизвеждани в други информационни източници под никаква форма без съгласието на ректора на академията. 

Този раздел е с ограничен достъп и е предназначен само за дистанционните студенти.